Како да постанем члан

Према члану 3 Статута СВСЈ, чланом Савеза може постати:

„Свако физичко лице, аероклуб, фирма или деоничарско друштво, који има интерес, жељу и могућност да својим стручним, финансијским, радним и другим активностима омогући да се обезбеди и оствари напредак једриличарства, има право да се учлани у Савез и тиме стекне својство члана са следећим статусом: члан или почасни члан.“

Кликните за приступницу СВСЈ.